Zəlzələ, növləri və onu səciyyələndirən əsas parametrlər.

Zəlzələ, növləri və onu səciyyələndirən əsas parametrlər. Azərbaycan ərazisində zəlzələ zonaları

Azərbaycan Respublikasının ərazisində zəlzələ, sel, subasma (daşqın), torpaq sürüşməsi, təbii yanğınlar, epidemiyalar, epizotiyalar və marxal kimi təbii fəlakətlər baş verə bilər. Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya Institutu tərəfindən tərtib edilmiş seysmik rayonlaşdırma xəritəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisi əsasən 8 baladək (dağıdıcı), bəzi zonaları isə 9 bal gücündə (viranedici) zəlzələ ehtimallı region hesab olunur.

Təbii fəlakətlərdən ən dəhşətlisi zəlzələdir. Zəlzələ yeraltı təkanlar, yerin üst qatının titrəməsi, nəticədə yer qabığında və ya yerüstu süxurların laylarında yarıqların əmələ gəlməsi və böyük məsafələrə ötürülən elastiki titrəyişlərdir.

 Zəlzələnin aşağıdakı növləri mövcuddur:

1.Tektonik zəlzələlər;

2. Vulkanik zəlzələlər;

3. Sualtı zəlzələlər;

4. Uçqun və bəndlərin yarılması nəticəsində yaranan törəmə zəlzələlər;

5. Meteoritin yerə düşməsi və ya planetimizin digər kosmik obyektlərlə toqquşması nəticəsində baş verən zəlzələlər.

Zəlzələ ocağının yerin altındakı mərkəzi hipomərkəz (hipo-dərin deməkdir), yerin səthindəki proyeksiyası isə epimərkəz (epi-dayaz deməkdir) adlanır. Zəlzələ zamanı epimərkəzin ətrafında ən güclü təkanlar hiss edilən sahəyə isə episentral sahə deyilir. Zəlzələnin yaratdığı zəlzələ ocağından və ya epimərkəzdən yerin səthi üzrə hər tərəfə yayılan titrəyişlər elastiki (seysmik) dalğalar adlanır.

Zəlzələnin gücünü və xarakteristikasını səciyyələndirən əsas parametrlər:

 • zəlzələnin maqnitudası,
 • zəlzələ ocağının dərinliyi və
 • yerin səthində zəlzələ enerjisinin intensivliyidir.

Maqnituda – zəlzələnin törətdiyi elastik dalğaların enerjisini xarakterizə edən, 0-dan 8,5 – dək hədd çərçivəsində dəyişən enerjiyə mütənasib olan şərti kəmiyyətdir. Zəlzələnin maqnitudasını ölçmək üçün Rixter şkalasından istifadə edilir ki, bu şkalada hər bir vahid, özündən əvvəlki vahidə nisbətən, titrəyiş enerjisinin yüz qat artığına müvafiqdir.

Zəlzələ ocağının dərinliyi – zəlzələnin gücündün asılı olaraq 0-dan 700 km-dək dəyişə bilər. Hər bir seysmik rayon üçün ehtimal olunan zəlzələnin dərinliyinin müəyyən həddi mövcuddur.

Zəlzələ enerjisinin intensivliyi – 12 (on iki) ballıq Rixter şkalası üzrə ölçülür.

Zəif;

 1. hiss edilməyən – cihazlar yer titrəyişini qeydə alsalar da, insanlar bunu hiss etmir.
 2. çox zəif – binaların yuxarı mərtəbələrində yaşayan insanlar yüngül titrəyiş hiss edir.
 3.  z ə i f – bir çox insanlar titrəyişi hiss edir.
 4. mülayim – zəlzələni hamı hiss edir, şüşələr silkələnir.

Güclü;

 1. biraz güclü – yatmışların çoxu ayılır, çilçıraqlar yellənir və s.
 2.  güclü –  binalar zəif zədələnir, divarların suvağında nazik çatlar əmələ gəlir.
 3. çox güclü –  divarlarda çatlar əmələ gəlir, divarların suvaqları hissə-hissə tökülür, tüstü sobaları qismən dağılır.

Dağıdıcı;

 1. dağıdıcı – karnizlər, tüstü sobaları düşür, divarlarda çatlar əmələ gəlir və qismən dağılır, insanların ayaq üstə hərəkəti çətinləşir.
 2. viranedici –  binaların divarları və üst örtüyü dağılır.
 3. məhvedici – bir çox binalar dağılır və yer səthində 1 m eninədək çatlar əmələ gəlir.
 4. fəlakətli – dağlarda böyük uçqunlar olur, yer səthində çatlar və oyuqlar əmələ gəlir.
 5. güclü fəlakətli – Yer səthinin relyefi qismən dəyişir.

 

Respublikamızın ərazisi aşağıdakı zəlzələ zonalarına bölünür:

 • Abşeron yarımadasında 100 ildə bir dəfə ehtimal edilən 8 bal güclü zəlzələ zonası;
 • Respublikanın şimal Xəzəryanı sahilində, Dərbənd seysmik zonasının davamı sayılan və 1000 ildə bir dəfə ehtimal edilən 9 bal güclü zəlzələ zonası. Bu zonanın dəniz akvatoriyasında 7-8 bal güclü zəlzələlər daha tez-tez baş verir, lakin bunlar sahilə 5-7 bal gücündə çatır;
 • Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşən 9 bal güclü Şamaxı- İsmayıllı-Balakən zəlzələ zonası. Burada belə zəlzələ 1000 ildən bir, zonanın mərkəzi hissəsində isə, 100 ildən bir baş verməsi ehtimal edilir;
 • Kiçik Qafqaz dağlarının 9 baladək gücü olan Gəncə-Göygöl zonası. Burada 8-9 bal gücündə zəlzələ 1000 ildən bir, onun mərkəzi hissəsində isə hər 100 ildən bir ehtimal olunur;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisini 9 bal ehtimallı zəlzələ zonası əhatə edir;
 • Talış zonası da yüksək seysmik təhlükəli zona hesab edilir.

 

YAZAR: İsmayılova Səbinə

Həmçinin bax: Serebral iflic və onun yaranma səbəbləri

Həmçinin bax: turaz.org/telebelerin-muavineti-artirildi/