TARİXİN SİNTEZİ İKİ MİLLƏT- MACARLAR VƏ TÜRKLƏR

Macarıstan və yaxudda Avropada tanınan adı ilə desək Hungaria Orta Avropada, Karpatlarda yerləşən və dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. XVI-XVII … Oxumağa dava et TARİXİN SİNTEZİ İKİ MİLLƏT- MACARLAR VƏ TÜRKLƏR