Xordalı heyvanlar. Kəlləsizlər, balıqlar, suda-quruda yaşayanlar və sürünənlər.

Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi Xordalılar tipi. Xordalılar tipinə 41 min növ daxildir. Onların əsas səciyyəvi əlamətlərindən biri daxili ox

Read more