PSİXİ İNKİŞAFIN YAŞ MƏRHƏLƏLƏRİ

Psixi inkişafın yaş dövürlərinin müəyyənləşdirilməsinin əsas prinsipləri. İnsanın şəxsiyyət kimi inkişaf edib, təşəkkül tapmasının əsas şərtlərindən biri psixi inkişafın düzgün

Read more

Yeniyetməlik yaş dövrünün psixoloji xarakteristikası və xüsusiyyətləri.

Yeniyetməlik yaş dövrünün müxtəlif amillərin təsirindən başlamasına və qurtarmasına dəqiq vaxt qoymaq mümkün olmur. Yetkinlik yaş dövrü məsuliyyətli, çətin, problemli

Read more