Yeniyetmələrlə aparılan psixokorreksiya və psixoprofilaktik işinə valideynlərin və müəllimlərin hazırlanması

Yeniyetmələrin valideynlərinin onlar arasında keçirilən alkoqolizm və narkomaniya əleyhinə işə qoşulması eyni zamanda onların öz aralarında profilaktik iş formasıdır. Valideynlərlə

Read more