Müasir dünyada dini və etnik müxtəliflik. Ölkələrdə etnik–mədəni müxtəliflik və onun tənzimlənməsi yolları

Din – üzvlərinə bir bağlılıq məqsədi, fərdlərin hərəkətlərinin fərdi və ictimai nəticələrini mühakimə edə biləcəkləri bir davranış qaydaları bütünü və fərdlərin

Read more

Qafqazda xristianlığın yaranması və inkişafı

QAFQAZDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI AZƏRBAYCANDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI  Xstianlıq_Sözü yunanca məsh olunmuş sözündən goturulmuşdur.İsa Məsihin Əhli_Cədid dini kitabında əksini tapmış

Read more