Sulduz tayfası və tayfanın Azərbaycanda fəaliyyəti

Plan: 1. Sulduzların mənşəyi və adın etmologiyası 2. Sulduzların siyasi arenaya çıxışı 3. Sulduzların Azərbaycana köçü və fəaliyyəti 4. Sulduzların

Read more

Difainin quruluşunda rol oynamış şəxsiyyətlər

Azərbaycanın XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi həyatında siyasi partiyaların əhəmiyyəti böyük idi. Belə siyasi partiyalardan biri də Difai partiyası olmuşdur. Dövrün

Read more

Türk olmaq

TÜRK OLMAQ- Yer kürəsi yüzlərlə ölkəyə,milyardlarla insana,fərqli irqlərə,fərqli dinlərə ev sahibliyi edən,müxdəlif svilizasyaların birləşdiyi böyük bir dəniz.Türk olmaq bu dənizdə

Read more

Səlcuqlu dövləti Malazgirt döyüşü ərəfəsində

Böyük Səlcuq imperatorluğu Malazgird döyüşü ərəfəsində Alp Arslanın hakimiyyəti dövründə Səlcuq imperatorluğu: Böyük Səlcuq imperatorluğunun əsasını qoymuş Toğrul bəyin ölümündən

Read more