İnsanın təkamülü. Embrioloji və müqayisəli anatomiya dəlilləri.

İnsanla heyvanların oxşarlığını göstərən müxtəlif morfoloji, fizioloji, embrioloji dəlillər var. Atavizm. Atavizmlər insanın heyvanlardan əmələ  gəldiyini göstərir. Bəzən quyruqlu, çoxməməli,

Read more