Atropatena dövləti

Atropatena coğrafi şəraiti Atropatenanın təbii-coğrafi şəraiti haqqında mənbələrdə ətraflı məlumatlara təsadüf edilmir.Antik müəlliflərdən Strabon öz əsərində diyarın təbii,fiziki coğrafiyasının bir

Read more