XX əsrin əvvəllərində ermənilərin törətdiyi qırğınlar

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən, Qarabağa olan ərazi iddialarına Rusiyanın Cənubi Qafqazda işğalçılıq siyasəti prizmasından kənarda baxılması qeyri-mümkündür. 20-ci əsrin

Read more