Azərbaycanda erkən dövlət qurumları

Kuti dövlət qurumu  Kuti — tarixi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş ilkin etno–siyasi birliklərdən biri.E.ə. III minillikdə Urmiya gölünün Cənub və

Read more

Qafqazda xristianlığın yaranması və inkişafı

QAFQAZDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI AZƏRBAYCANDA XRİSTİANLIĞIN YARANMASI  Xstianlıq_Sözü yunanca məsh olunmuş sözündən goturulmuşdur.İsa Məsihin Əhli_Cədid dini kitabında əksini tapmış

Read more