Jozef Breyerlə Ziqmund Freydin fəaliyyətini birləşdirən məqamlar və danışıqla müalicə üsulunun şüuraltı gərginliyin azalmasına təsiri

Psixoanalizdən və onun baniləri Jozef Breyer və Ziqmund Freyd haqqında danışmazdan öncə psixikanın nə olduğu ilə bağlı qısa şərh verək.

Read more