PSİXİ İNKİŞAFIN YAŞ MƏRHƏLƏLƏRİ

Psixi inkişafın yaş dövürlərinin müəyyənləşdirilməsinin əsas prinsipləri. İnsanın şəxsiyyət kimi inkişaf edib, təşəkkül tapmasının əsas şərtlərindən biri psixi inkişafın düzgün

Read more