Osmanlı- Rus müharibəsi: 1877-1878

1877-1878-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi: müharibənin səbəbləri, döyüşlər, sülh müqavilələri və nəticələri: Müharibənin səbəbləri XIX əsrin dördüncü Rusiya-Osmanlı müharibəsi olan, Türkiyə

Read more