Bitki hüceyrəsinin təsnifatı və quruluşu

Bitki hüceyrəsi canlı aləmdə universal quruluş elementi kimi, adətən, hüceyrəyə xas quruluşa malik olmaqla, müəyyən əlamətlərinə heyvan hüceyrəsindən fərqlənir. Adətən,

Read more