Nuklein Turşularının Mübadiləsi. Nuklein Turşularının Həzm Sistemində Parçalanması, Sintezi Və Mübadilə Pozğunluqları

Nuklein turşularının həzm sistemində parçalanması Nuklein turşularının mübadiləsinin öyrənilməsi biologiyanın bir çox problemlərinin açılmasında mühüm rol oynayır. Beləki, bir çox

Read more