Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Plan: Giriş ……………………………………………………………………………………………………     2 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması…………………………………………….. 2 Xarici ölkələrdə açılan səfirliklər ………………………………………………………………    3 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Read more

Difainin quruluşunda rol oynamış şəxsiyyətlər

Azərbaycanın XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi həyatında siyasi partiyaların əhəmiyyəti böyük idi. Belə siyasi partiyalardan biri də Difai partiyası olmuşdur. Dövrün

Read more

Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” əsəri ədəbi-tənqidi müstəvidə

Məmməd Əmin Rəsulzadənin AXC-nin fəaliyyətinə həsr etdiyi “Əsrimizin Siyavuşu” əsərinin baş qəhrəman olan Siyavuş Firdovsinin “Şahnamə” əsərindən götürülmüş bir obrazdır.

Read more