“Dünyamızı qoruyaq: Türk Dünyasının adət-ənənələri”

Türklərin əsrlərdən bəri yaratdığı sənət əsərləri qorunub saxlanılır. Məsələn, Hun türklərinin “Oğuzxaqan”, göytürklərin “Bozqurd”, uyğur türklərinin “Köç” dastanları İslama qədər

Read more