İyirminci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və fəhlələrin vəziyyəti

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və fəhlələrin vəziyyəti XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli dünya tarixinsə dərin dəyişikliklər dövrüdür.Sosial-iqtisadi həyatdakı

Read more