Rəqabətli bazar-rəqabətin formaları

     Rəqabət geniş mənada iqtisadiyyat, sosiologiya və ekologiyada istifadə olunur və şəxslərin, qrupların və ya orqanizmlərin resurslar üzrə bir biri ilə mübarizə aparmağını bildilir.

Read more

İyirminci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və fəhlələrin vəziyyəti

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və fəhlələrin vəziyyəti XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli dünya tarixinsə dərin dəyişikliklər dövrüdür.Sosial-iqtisadi həyatdakı

Read more