İngiltərənin idarəetmə forması və siyasi partiyalar

Konstitusiyalı Monarxiyanın inkişafı: Konstitusiyalı monarxiya, monarxın dövlət başçısı olduğu bir idarəetmə növüdür. O, yazılmış (yəni sistemləşdirilmiş), yazılmamış (yəni sistemləşdirilməmiş) və

Read more

Dövlət idarəetməsi. Ümümi məlumat. Təriflər. Erkən sistemlər.

Dövlət idarəçiliyi dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini araşdıran və məmurları dövlət qulluğunda işləməyə hazırlayan akademik bir intizamdır. “Fərqli bir araşdırma sahəsi”

Read more