Hüseyn Cavidin bədii-fəlsəfi fikir dünyasında multikulturalizm mühitinin təcəssümü.

Azərbaycan ədəbiyyatının təkcə klassik dövründə deyil, müasir dövründə də yazarların tolerantlığa, multikulturalizmə ehtiramla, sevgilə, məhəbbətlə yanaşma halları mövcud olmuşdur. Sovet

Read more