Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” əsəri ədəbi-tənqidi müstəvidə

Məmməd Əmin Rəsulzadənin AXC-nin fəaliyyətinə həsr etdiyi “Əsrimizin Siyavuşu” əsərinin baş qəhrəman olan Siyavuş Firdovsinin “Şahnamə” əsərindən götürülmüş bir obrazdır.

Read more