Cümhuriyyət dövründə türk-fəlsəfi təfəkküründə maarifçilik ideyalarının inkişaf tendensiyaları

XX əsr Türkiyənin ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatına ciddi dəyişiklərlə zəngin olan tarixi bir dövr kimi daxil olmuşdur. Yarımmüstəmləkə vəziyyətinə düşmüş Osmanlı

Read more