Elxanlı dövləti Hülakü xanın hakimiyyəti illərində

Elxanlı dövləti Hülakü xanın hakimiyyəti illərində PLAN: 1. Hülakünün Azərbaycana və Ön Asiyaya yürüşü. Elxanlı dövlətinin yaradılması. 2. Hülakünün diplomatik

Read more