Azərbaycanda erkən dövlət qurumları

Kuti dövlət qurumu  Kuti — tarixi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş ilkin etno–siyasi birliklərdən biri.E.ə. III minillikdə Urmiya gölünün Cənub və

Read more