Siyasi ideologiyalar: Faşizm- II hissə

Faşistlər, dövlətin əks təqdirdə gücsüz şəxslərin müəyyənləşdirə biləcəyi bir güc simvolunu təmsil edərək psixoloji ehtiyacları yerinə yetirə biləcəyini iddia edirdilər. Həqiqətən, faşist dövlətin fərmanlarına tabe olmaq və fəaliyyətlərində iştirak etmək – insanları təcrid olunmuş, xırda, məhdud fərdi həyatlarından çıxaracaq və daha böyük, qəhrəman bir şeyə bağlayacaqdı.  Beləliklə, faşist dövlətə tabe olmaq cazibədar kimi təqdim edilirdi. Hər hansı bir fərd faşist rejiminin kiçik bir hissəsi olmasına baxmayaraq, rejimin özü güclü olardı, çünki fərd özünü yenilməz hiss edərdi. Mussolini, vətəndaşın faşist dövlətinə tabe olma mövqeyində olacağını söyləyirdi, lakin bunun  bu tabeçilik xalqın gücləndirilməsinin bir növü idi.  Mussolini  tabe olan vətəndaşlarla fərdiyyətçi fərdlər arasında bir fərq yaratdı.  Tabe olan vətəndaşlar öz rifahlarının millətin və dövlətin inkişaf bacarığı ilə əlaqəli olduğunu bilirdilər. Bu səbəbdən nə milləti, nə də dövləti zəiflətmək üçün heç bir şey etməzdilər.  Əl bütün vücudun sağ qalması üçün beyinə itaət etməyi bildiyi kimi, xalq da dövlətə itaət etməli idi. Doğrudan da, Mussolini öz faşist hökumətini polis dövlətlərindən, mütləq monarxiyalardan və digər daha çox ənənəvi avtoritar hökumət formalarından ayırmaqda israrlı idi.  Mussolininin dediyinə görə, bu hökümətlər insanları idarə etmək və onları gücləndirmək əvəzinə əzmək istəyir. Bu dövlətlər insanlara güc vermədən repressiya edirlər.  Faşist dövlətlər, əksinə, insanları idarə edirdi, amma dövlətlərin repressiyası millətin bütün bədənini vahid və beləcə güclü saxladığı qədər etik davranırdı. Bu dəlillər, faşizmin partiya və maraq qrupları rəqabətinə qarşı çıxması ilə uyğundur.  Tarixən faşist hökumətlər müxalifləri məhv edir və dövlətin nüfuzuna qarşı çıxa biləcək hər hansı bir qrup və ya qurumu qadağan edir və ya ciddi şəkildə məhdudlaşdırdılar.

Məsələn, 1925-ci ilə qədər Mussolini, İtaliyadakı hakimiyyətdəki parlament rəqiblərini məhv etdi.  Konkret olaraq, özünə parlamentlə məsləhətləşmədən fərman vermək səlahiyyətini verdi və parlamentin ictimai məsələlərin müzakirəsini qadağan edən bir qanunun qəbul edilməsinə nail oldu. 1926-cı ilə qədər Mussolini yerli hökumət orqanlarının nüfuzunu da məhv etdi. Buna bənzər şəkildə Almaniyada 1933-cü ildə Hitler Nazi Partiyasını ölkədəki yeganə qanuni siyasi partiya olduğunu elan etdi və başqa bir partiya təşkil etmək istəyənlərin ən az 3 il həbs cəzasına məruz qalacağını bildirdi. Təbii və sivil bərabərlik anlayışları əvəzinə elitizm fikri dəstəkləndi.  Faşizmə görə, fərdlər doğuşlarına (və ya təbiətlərinə) görə bərabər deyillər və qanunlar altında bərabər olmamalıdırlar.  Əksinə, fərdlər təbii qabiliyyətlərinə və sosial dəyərlərinə görə bölünür və cəmiyyət “təbii olaraq üstün” və “təbii olaraq aşağı” qruplar arasındakı fərqləri əks etdirmək üçün iyerarxik bir şəkildə düzəldilməlidir.  Təbii olaraq üstün insanlar fərdi olaraq ən yüksək dərəcəyə sahib olmalıdırlar.  Fərqli faşist liderlər kimin elita seçiləcəyi və kimin seçilməməsi barədə müxtəlif fikirlər irəli sürürdülər. Alimlər qeyd edirlər ki, faşistlər öz ölkələrindəki fərqli əhalini qeyri-elit olaraq hədəf alırdılar.  Hitler, ortalama bir insanın yalnız elitalara tabe olmaq məcburiyyətində olmadığını, əslində onların hakim olmasını istədiyini elan edərək faşist elitist ideologiyaya psixosadistik bir element əlavə etdi. Faşizmin elitizmi dəstəkləməsi, onun millətçilik və irqçiliyi müdafiə etməsi ilə konseptual olaraq əlaqələndirilir. Faşistlər cəmiyyətdəki “elit” qruplar olaraq qəbul etdiklərini millətçi və irqçi ifadələrlə təyin etməyə meyllidirlər.

Mussolini və İtalyan faşistlərinin ilk növbədə millətçi elitist olduqlarını, Hitler və nasistlərin isə elitizmlərinə görə həm millətçi, həm də irqçi olduqlarını nəzərə almaq vacibdir. İtaliyaya münasibətdə, faşistlər Mussolininin hakimiyyətinin ilk günlərindən millətçiliyi dəstəkləyirdilər. Bununla birlikdə, Mussolini 1930-cu illərin sonlarına qədər bu millətçiliyə irqçi və antisemitizm ölçüsü əlavə etmədi. Bunun əksinə olaraq, Hitler rejiminin lap əvvəlindən Nasizm Almaniyanın bir millət olaraq, Aryanların bir irq kimi üstünlüyünə inandığını elan etdi. 1924-cü ildə vətənə xəyanət etdiyi üçün həbs olunduğu dövrdə yazılan Hitlerin Mənim mübarizəm, nasistlərin millətçi və irqçi elitizm ideologiyasını çatdırır.  Hitler irqi saflığa çağırır, yəhudilərə “aşağı” kimi hücum edir və ağların və ya  Aryanların irqi və mədəni “üstünlüklərini” təsdiqləyirdi. Almaniya’nin iqtisadi və siyasi problemlərinin günahkarı kimi yəhudiləri günahkar sayır və yəhudiləri almanlar kimi “təbii olaraq üstün” elitalara qarşı beynəlxalq sui-qəsddə iştirak etməkdə günahlandırır. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Hitler və nasistlər, yəhudilər və almanların fərqli irqlər olduqlarına və yəhudilərin Alman vətəndaşlığından çıxarılmalı olduqlarına dair mövqelərini elan etdilər.

Bu fikirlər Nasist Almaniyasında təxminən 400 antisemitizm fərmanına çevrildi:

  1. Peşəkar Dövlət Xidmətinin Bərpası Qanunu, yəhudilərin dövlət qulluğu işlərindən çıxarılmasını təmin etdi.
  2. Alman məktəblərinin və ali təhsil müəssisələrinin həddən artıq olmasına qarşı Qanun Yəhudiləri məktəbə qəbul baxımından məhdudlaşdırırdı.
  3. Reyx Mədəniyyət Palatası yaradan bir qanun yəhudiləri mədəni və əyləncə peşələrindən kənarlaşdırdı.
  4. Milli Mətbuat Qanunu mətbuata dövlət senzurasını yaratdı və yəhudiləri jurnalist mövqelərindən kənarlaşdırdı.
  5. İrsi Ferma Qanunu yəhudilərin əkinçilik torpaqlarını miras almağı qadağan etdi.
  6. İşsizliyin Azaldılması Qanunu, həm kişi, həm də qadın irqi baxımdan üstün sayıldığı təqdirdə, evlənmək istəyən cütlüklərə dövlət yardim verirdi.

Bu fərmanlar, Holokostla nəticələnən şiddətli milliyyətçi və irqçi elitizmi göstərir.  Nasizmin elitarist ideologiyası, təbii və sosial “aşağı” hesab edilən digər qruplara qarşı nasistlərin təqiblərində də özünü göstərir.  Konsentrasiya düşərgələrində, “aşağı” qrupları, “aşağılıqlarının” təbiətini göstərmək məqsədi ilə geyimlərindəki emblem qadın tərəfindən müəyyən edilirdi.  Yəhudilərə sarı ulduzlar təyin edildi,  Yehovanın Şahidləri bənövşəyi üçbucaqlar,  Romanlar (qaraçılar) qəhvəyi üçbucaqlar, cinayətkarlar yaşıl üçbucaqlar,  siyasi müxaliflər qırmızı üçbucaqlar,
geylərə çəhrayı üçbucaqlar, lezbiyenlər və “antisosiallar” isə qara üçbucaqlar.

Daçu düşərgəsindən çıxarılan sənədlər, məsələn, Yehovanın Şahidlərinin müəyyən kateqoriyalaşdırılmasına nəzər salır.  Yehovanın Şahidlərindən “Beynəlxalq Yehova Şahidləri Birliyini” “yalan doktrina” yayan bir təşkilat kimi qınamaları tələb edilirdi. Bu dərnəyi rədd etdiklərini və üzv olduqlarını bildikləri hər kəsi təhvil verəcəklərinə dair
söz verməli idilər. Dərnəyin həqiqətən dini bir təşkilat olmadığını, əslində radikal bir siyasi qrup olduğu ilə razılaşmalı  və sonda dövlətə sədaqət and içməli idilər.  “Aşağı” qrupların ciddi  bir şəkildə kodlaşdırılması, nasist ideologiyasının hiyerarşik baxımdan fərdləri konsepsiya halına gətirməsinin nəinki “aşağılar” dan ideologiya şərtləri ilə “seçilənlər” olduqlarını, ancaq ” aşağılıq” “aşağılar” ın öz alt kateqoriyalarlarına təsnif edildiyini göstərir.

Nazilərin milli və irqi elitizmə olan bağlılığı dövlət tərəfindən idarə olunan evgenika (damazlıq), sterilizasiya, tibbi təcrübələr və evtanaziya proqramlarına ilham verdi.  “Ali irq” olduqlarına inandıqları üçün nasistlər, eyni zamanda digər populyasiyaları parçalayarkən, “təmiz” gəmilər olaraq təyin etdikləri insanlar arasında çoxalma və əhali artımını təşviq etməyə çalışırdılar.  “Aşağı” qrupların üzvləri qarışıq ağrı və ehtimal olunan ölüm səviyyələrini əhatə edən tibbi təcrübələrin məcburi iştirakçıları ola bilər,  bəzi “aşağılar” güclü radiasiyaya məruz qalaraq sterilizasiya edilirdi.

Bundan əlavə, 1939-cu ildə nasistlər dövlət tərəfindən idarə olunan evtanaziya proqramına başladılar.  Bu proqramın şərtlərinə görə, dövlət xəstəxanalarında həkimlər tərəfindən əlil olaraq təyin olunan insanlar xüsusi müəssisələrə göndərildi və həblər, iynələr ilə öldürüldü.  Tezliklə digər qrupların kütləvi edamları izlənildi.  Təkcə Avsvit-Birkenyada 1 milyondan çox adam öldürüldü. Bu fəaliyyətlərdə faşizmin əsas idealları bir araya toplanışdı. Totalist dövlət “təbii elitaların” gücünü təbliğ etmək üçün və “aşağıları” aradan qaldırmaq üçün istifadə edildi  və”həm də faşist sistemə qarşı hər hansı bir potensial müxalifət mənbəyi məhv edildi.  Birlik yolu ilə güc, irq baxımından təmiz və milli üstünlük təşkil edən Alman Reyx (imperiya) yaratmaq üçün qanunlar, fərmanlar, təbliğat, toplama düşərgələri və şiddətdən istifadə edən geniş bir dövlət aparatının hərəkətləri sayəsində artırıldı.

 

Nasist dövləti 1930-1940-cı illər ərzində bu ideoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün fərqli mexanizmlər və qurumlar inkişaf etdirdi.  Alimlər 1941-ci ildən əvvəl Nazi hökumətinin elitist məqsədlərini irəli sürməyin üç strategiyasına çox güvəndiyini qeyd edirlər:  Fərdi vətəndaşları yəhudilərin vəhşicəsinə öldürülməsində (yəhudilərə
və Yəhudi müəssisələrinə qarşı təhqir, hücum və boykot kimi) təşviq edir.  yəhudilərin “aşağılar” kimi qəbul edildiklərini bildirmək));  yəhudiləri təcrid etmək və hər hansı bir sosial, iqtisadi və ya siyasi gücü əlindən almaq
üçün əvvəllər qeyd olunan qanunlar qəbul edir. Və  yəhudiləri 1940-cı ildə ən böyüyü Varşava və Lodzda olan gettolara toplayırlar.  1941-ci ildən sonra dövlət aşağıdakı strategiyalara keçdi:  yəhudiləri öldürmək üçün edam dəstələrinin sayını artırdı və  yəhudiləri məhdudlaşdıraq və onları məhv etmək, həmçinin yəhudilərə  məcburi əməyi tətbiq etmək üçün toplama düşərgələrindən istifadəsini genişləndirdi.

ARDI: Siyasi ideologiyalar: Faşizm- III hissə və əlavələr

Qaynaq: Ellen Grigsby- Analyzing Politics
Tərcüməçi: Xəyalə Hüseynli
Həmçinin bax: Siyasi ideologiyalar: Faşizm- I hissə 
Həmçinin bax: tehsilim.org/islam-inkisaf-banki-iib-2021-22-ci-tedris-ili-ucun-teqaud-proqrami-elan-edir/