Quşlar sinifi

 Quşlar sinfi: 8600-dən çox növü var. Uçma ilə əlaqədar quşların ön ətrafları qanadlara çevrilmişdir. Bədənləri lələklərlə örtülmüşdür. Borulu sümüklərin içərisi … Oxumağa dava et Quşlar sinifi