Psixososial inkişaf nəzəriyyəsi

Danimarkalı bir atanın və yəhudi anasının oğlu Erik Erikson 1902-ci ildə Almaniyada, Frankfurt yaxınlığında anadan olmuşdur. Valideynləri doğuşdan əvvəl boşandı və anası doktor Teodore Homburger ilə evləndi. Balaca Erikə bir neçə ildir ki, doktor Homburgerin onun  ögey atası olduğu deyilmədi. Sonralar ilk psixoanalitik məqalələrinə abunə olaraq Erikson ögey atasının soyadından istifadə etdi, baxmayaraq ki, 1939-cu ildə Amerika vətəndaşı olanda atasının soyadını seçdi. E.Erikson  Eqo-psixologiyası  istiqamətinin nümayəndəsi kimi tanınır. Erikson fərdin özünüinkişafını vurğulayaraq bəzi vacib psixoanalitik məqamları yenidən nəzərdən keçirdi.
Erikson bir insanın sosial mühitə uyğunlaşmasının əhəmiyyəti haqqında psixoanalitik fikirlər söyləyir, motivasiya sistemlərinin və fərdi keyfiyyətlərin yaranmasının bioloji və cinsi əsaslarını tanıyır, Freyd tərəfindən hazırlanan şəxsiyyətin struktur modelinə etibar edirdi. Freyd kimi o da şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərinin genetik olaraq əvvəlcədən təyin olunduğuna, yetkinləşdikcə inkişaf qaydalarının dəyişməz olduğuna inanırdı. Fərqli mədəniyyətlərdə inkişafın psixososial vəzifələri bənzər bir təbiətə malikdir, bütün bəşəriyyət üçün universaldır (məsələn, zəhmətin inkişafı),  lakin məsələnin həlli üsulları əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Ancaq ki Freydin yanaşmasından  fərqli olaraq, eqo psixologiyasında əsas diqqət həyat problemlərinin şüurlu bir həlli ilə əlaqəli normal, sağlam fərdi inkişafa verilir. Eriksonun şəxsiyyətin  inkişafı nəzəriyyəsi psixososial olaraq qəbul edilir, çünki mərkəzində ictimai mühitlə qarşılıqlı əlaqədə insan səriştəsinin böyüməsi durur. Erikson belə fikirləşirdi ki, insan Freyd dediyi kimi 6 il yox, bütün ömrü boyu inkişaf edir. Psixoanalizdəki kimi buna nəinki yaxındakı insanlar, bütün cəmiyyət təsir edir. Bu prosesi Erikson fərdiliyin formalaşması prosesi adlandırır və qeyd edir ki, burada eqonun möhkəmliyini və tamlığını qorumaq lazımdır.
Erikson fərdiliyin inkişafında 8 mərhələ ayırmşdı ki, bu mərhələlərdə uşaq bir mərhələdən digərinə keçərkən öz şəxsiyyətində əks-xüsusiyyətləri formalaşdırır. Bu mərhələlərlə tanış olaq:
I mərhələ. Bu mərhələdə 1 yaşa qədər olan dövr nəzərdə tutulur. Bu dövrdə uşaq ancaq yaxın insanlarla, ailə və valideynləri ilə təmasda olur və onda inam və ya inamsızlıq yaranır ki, bu da gələcəkdə onun ünsiyyətcil və ya qapalı olmasını şərtləndirir. İlk psixososial mərhələ Freyda görə ağız mərhələsinə uyğundur və həyatın ilk ilini əhatə edir. Eriksona görə bu dövrdə sağlam bir şəxsiyyətin formalaşmasının təməl daşı ümumi bir güvən hissidir  (digər elm adamları eyni xarakteristikanı “əminlik” adlandırırlar). Təməl bir daxili əminlik hissi olan bir körpə sosial dünyanı təhlükəsiz, sabit bir yer, insanları isə qayğıkeş və etibarlı kimi qəbul edir. Bu əminlik hissi körpəlik dövründə yalnız qismən tanınır.
II mərhələ. 1yaşdan 3yaşadək olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə uşaqda gələcəkdə insanlardan asılı olması və ya müstəqillik hissi yaranır ki, bu da valideynin onun ilk müstəqilliyinə necə münasibət göstərməsindən asılıdır. Bu mərhələ başlamazdan əvvəl uşaqlar, demək olar ki, tamamilə onlara qayğı göstərən insanlardan asılıdırlar. Ancaq onların sinir-əzələ sistemi, nitqi və sosial seçmə qabiliyyəti sürətlə inkişaf etdiyi üçün ətrafını araşdırmağa və daha müstəqil şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Xüsusilə, yeni açılmış lokomotor bacarıqları ilə fəxr edirlər və hər şeyi özləri etmək istəyirlər (məsələn, yumaq, geyinmək və yemək). Onlarda obyektləri araşdırmaq və onları manipulyasiya etmək üçün böyük bir istək yaranır , eləcə də valideynlərinə münasibətdə bu kimi ifadələr işlədirlər: “Mən özüm.”, “Mən edə biləcəyim bir şeydir.” və s.
III mərhələ-oyunun əsri. 3 yaşdan 6 yaşadək. Bu dövrdə uşaqda günahkarlıq hissi və ya təşəbbüs göstərmə hissi yaranır ki, bu valideynlərin nə qədər uşağa nəzarət etməsindən asılı olur. Təşəbbüs və günah arasındakı qarşıdurma Eriksonun “oyun əsri” adlandırdığı məktəbəqədər dövrdəki son psixososial qarşıdurmadır. Bu zaman uşağın sosial dünyası ondan fəal olmağı, yeni problemləri həll etməyi, yeni bacarıqlar qazanmağı tələb edir. Tərif uğur üçün bir mükafatdır. Bundan əlavə, uşaqlar özləri və dünyalarını təşkil edən şeylər üçün (oyuncaqlar, ev heyvanları və bəzən də qardaş və bacılar) əlavə bir məsuliyyət daşıyırlar. Başqalarının işi ilə maraqlanır, yeni şeylər sınayır və ətrafındakı digər insanların müəyyən bir məsuliyyət daşıdıqlarını güman edirlər. Nitqin inkişafı və motor bacarıqlarının inkişafındakı uğurlar, evdən kənarda həmyaşıdları və yaşlı uşaqlar ilə əlaqə qurmaq  müxtəlif ictimai oyunlarda iştirak etməyə imkan verir. Bu, uşaqların insanlar kimi qəbul edildiklərini və hesablandıqlarını, həyatın onlar üçün bir məqsədi olduğunu hiss etməyə başladığı dövrdür. “Mən kim olacağam?” – oyun müddətində uşağın əsas şəxsiyyət hissi olur.
IV mərhələ. Bu dövrdə uşaqda əməksevərlik və ya natamamlıq hissi yaranır. Burada müəllimlər və məktəb böyük rol oynayır. Bu xüsusiyyətlərin inkişafı uşağın necə oxuması, məktəbə və müəllimlərə münasibətindən asılı olacaq. Dördüncü psixososial dövr 6 ildən 12 ilə qədər davam edir: “məktəb yaşı” dövrünə uyğundur. Güman edilir ki, bu dövrün əvvəlində uşaq məktəbdə oxuyarkən əsas mədəni bacarıqları öyrənir. Həyatın bu dövrü, uşağın məntiqi düşünmə və özünü tərbiyə etmək qabiliyyətinin artması, eyni zamanda, qaydalara uyğun olaraq həmyaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqə qurma qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. Bir uşağın əks-cinsdən olan valideynə sevgisi və cinsindən olan valideynlə rəqabəti, ümumiyyətlə, bu yaşda sublimasiya olunur və yeni bacarıq, uğur qazanmaq üçün daxili istəklə ifadə olunur.
V mərhələ. 14 yaşdan 20  yaşınadək olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə uşaqda rol təşəbbüsü və ya qeyri-müəyyənlik hissi yaranır. Bu mərhələdə yaşıdlarla ünsiyyət, ixtisasın seçilməsi, karyeranın qurulması yəni, gələcək həyatının qurulması baş verir. Özünü və qabiliyyətlərini adekvat qavrama əsas rol oynayır. Eriksonun həyat dövrü diaqramında beşinci mərhələni əhatə edən gənclik insanın psixososial inkişafında çox əhəmiyyətli bir dövr hesab olunur. Eriksonun yeniyetməyə nəzəri marağı və onun xarakterik problemləri onu bu mərhələnin inkişafına digər mərhələlərə nisbətən daha dərindən təhlil etməyə vadar etdi. Böyüməkdə olan və inkişaf edən gənclər daxili bir fizioloji inqilab keçirərək, ilk növbədə, sosial rollarını gücləndirməyə çalışırlar. Gənclər bəzən özləri haqqında düşündükləri şeylərlə müqayisədə başqalarının gözləri qarşısında necə görünmələrindən narahat olurlar. Özünü tanıma hissi şəklində ortaya çıxan daxili bütövlük, uşaqlıqda əldə edilmiş şəxsiyyətlərin cəmindən daha çoxdur. Bu, qazanılan təcrübənin cəmidir. Bütün əvvəlki mərhələlərdə, müvəffəqiyyətli eyniləşdirmə fərdin əsas ehtiyaclarını qabiliyyət və istedadları ilə müvəffəq şəkildə balanslaşdırmasına səbəb olur.

VI mərhələ. 20 – 35 yaş. Əks-cins ilə yaxın, intim münasibətlərin yaranması ilə bağlıdır. Bu münasibətlərin olmadığı halda, insanda qapalılıq hissi yaranır. Bu psixososial mərhələ yetkinliyin rəsmi başlanğıcını qeyd edir. Ümumiyyətlə, bu görüş erkən nikah və ailə həyatının başlanğıcıdır. Gec yetkinlik dövründən erkən yetkinliyə qədər (20 yaşdan 25 yaşa qədər) davam edir.  Bu müddət ərzində gənclər, ümumiyyətlə, peşə və “cihaz” almağa diqqət yetirirlər.
Erikson “yaxınlıq” ifadəsini həm münasibət mənasında, həm də əhatə dairəsində çox yönlülük kimi istifadə edir. Hər şeydən əvvəl, yaxınlıq dedikdə həyat yoldaşları, dostlar, qardaş və bacılar, valideynlər və ya digər qohumlar üçün hiss etdiyimiz ən daxili hiss ifadə olunur.
VII mərhələ isə  35 yaşdan 65 yaşadək olan dövrü əhatə edir. Əsas mərhələlərdən biri olub insanın inkişafa, incəsənətə meylini, ya da sakitliyə, stabilliyə meylini müəyyən edir. Bu mərhələdə insana onun işi, maraqları, öz statusu ilə razı olması, uşaqları ilə münasibəti təsir edir. Eriksona görə stabillik istəyi, yenilikdən imtina və ya qorxu insanın inkişaf prosesini dayandırır. Bu mərhələ həyatın orta illərində baş verir (26 yaşdan 64 yaşa qədər), onun əsas problemi məhsuldarlıq və ətalət arasındakı seçimdir . Məhsuldarlıq bir insanın təkcə sonrakı nəslin rifahı üçün deyil, həm də gələcək nəslin yaşadığı və işləyəcəyi cəmiyyətin vəziyyəti ilə əlaqədardır. Eriksona görə hər bir yetkin mədəniyyətimizin qorunmasına və inkişafına kömək edə biləcək hər şeyin yenilənməsi və yaxşılaşdırılması üçün məsuliyyət ideyasını qəbul etməli və ya rədd etməlidir. Eriksonun bu açıqlaması təkamül inkişafının “insanı heyvanları eyni dərəcədə tərbiyə və öyrənməyə məcbur etdiyi” inamına əsaslanır. Beləliklə, məhsuldarlıq yaşlı nəslin onları müvəffəq edəcəkləri üçün qayğısına qalır: həyatlarını möhkəmləndirməyə və düzgün istiqaməti seçməyə necə kömək edəcəklər. Ancaq, məhsuldarlıq yalnız valideynlərə deyil, həm də gənclərin tərbiyəsinə və liderliyinə töhfə verənlərə xasdır. Gənclər Liqası, Boy Skaut və Qız Skaut təşkilatları və başqaları kimi gənc hərəkətlərə vaxt və gücünü həsr edən böyüklər də məhsuldar ola bilərlər. Məhsuldarlığın yaradıcı və məhsuldar elementləri nəsildən-nəslə ötürülən hər şeydə əks olunur (məsələn, texniki məhsullar, fikirlər və sənət əsərləri). Beləliklə, yetkinliyin ikinci mərhələsində şəxsiyyətin psixososial inkişafının əsas mövzusu bəşəriyyətin gələcək rifahı ilə bağlıdır.
VIII mərhələ  65 yaşdan sonra başlayır. Bu mərhələdə insan yaşadığı həyatının nəticəsini görür. Onda razılıq, həyatı ilə tamlıq hissi yaranır. Əks halda isə məyusluq hissi, həyatın müxtəlif epizodlardan təşkil olunması hissi yaranır. Bu hiss şəxsiyyət üçün ölümcül hal olub, nevrozlaşmaya gətirib çıxarır. Eriksona görə yetkinliyin bu son mərhələsi özünü inkişaf etdirməyin, bütün keçmiş mərhələlərinin cəmlənməsi, qavranılması və qiymətləndirilməsi ilə deyil, yeni bir psixoloji sosial böhranla xarakterizə olunur:
“Yalnız bir şəkildə iş və insanlara qayğı göstərən, həyatda zəfərlər və məğlubiyyətlər görən, başqalarına ilham verən və fikirlər irəli sürən insanlar üçün – yalnız yeddi əvvəlki mərhələnin meyvələri tədricən yetişə bilər. Bunun üçün ən yaxşı tərif bütövlük olardı. “
Sadalanan səkkiz mərhələnin insan inkişafının universal bir xüsusiyyəti olduğuna inanan Erikson hər mərhələyə xas problemlərin həlli yollarında mədəni fərqlərə işarə edir. Məsələn, bir gənc adamda təşəbbüs ritualı bütün mədəniyyətlərdə mövcuddur, lakin həm davranış formasında, həm də bir insana təsir baxımından çox dəyişir. Üstəlik, Erikson hər mədəniyyətdə fərdin inkişafı və onun sosial mühiti arasında həlledici koordinasiya olduğunu düşünür. Biz “həyat dövrlərinin dişli çarxı” adlandırdığı koordinasiya haqqında danışırıq – əlaqələndirilmiş inkişaf qanunu: inkişaf edən insan, xüsusilə, ehtiyac duyduğu zaman kömək edir və dəqiq dəstək verir. Beləliklə, Erikson baxımından nəsillərin ehtiyacları və imkanları bir-birinə qarışır. Bu mürəkkəb nəsillərarası münasibət modeli onun konsepsiyasında öz əksini tapmışdır. Onu da qeyd etməliyik ki, psixososial inkişafı şərtləndirən bu 8 mərhələdə növbəti mərhələnin uğurlu keçməsi üçün ondan əvvəlki mərhələlərin inkişafına xidmət edən tələbatlar ödənilməlidir. Erikson, ən vacib 3 cəhətin (somatik, şəxsi və sosial) bir-biri ilə əlaqəli və yalnız təhlil və öyrənilmənin rahatlığı üçün ayırdığı insan həyatı prosesinin vəhdətini göstərir. İnsan hər zaman bir orqanizm, cəmiyyətin və eqonun üzvüdür.

 Yazar: Nənəgül Vəliyeva

Həmçinin bax: Şəxsiyyət pozuntuları

Həmçinin bax: https://turaz.org/azal-dan-beynelxalq-ucuslarla-bagli-aciqlama/

Həmçinin bax: https://tehsilim.org/dovlet-qullugunun-ustunlukleri-cari-veziyyet-ve-perspektiv-planlar-movzusunda-vebinar-kecirilib/