Napoleonun qitəyə təsiri və məğlub edilməsi

Napoleonun qitəyə təsiri:
Bir yaşa hakim olan kişilərin çox az nümunəsi var. Napoleon onlardan biridir. Onu böyük edən bir çox xüsusiyyətləri var idi, məsələn:
Xarizmatik idi;
Usta psixoloq və siyasətçi idi;
Özünü məhv edəcək qədər iddialı idi.

Böyük bir dağıntı və yeni bir siyasi nizamla nəticələnən müharibələrə başladı. O zamanlarını formalaşdırdı, eyni zamanda öz tarixinin cərəyanları
ilə getdiyi və bu cərəyanları öz tələblərinə uyğun şəkildə yönləndirdiyi zamanların məhsulu idi. Lakin, nəticədə işində uğursuz oldu.

Napoleonun karyerası böyük ölçüdə hərb və siyasətlə bağlı idi. Hərbi işlərdə, İnqilabdan əldə etdiyi və öz məqsədləri üçün düzəltdiyi qüvvələr, Fransız İnqilabı əsnasında modaya girən kütləvi çağırış kimi hərbi inkişafları ələ keçirmək şanslı idi, bu da sütun şəklində hücum etmək və tədarük xəttlərinə ehtiyacdan qurtulmaq üçün blok taktikasını tətbiq etməyə imkan yaratdı. Fransız orduları yüksək dərəcədə hərəkət etmə qabliyyətinə malik idilər. Buna görə Napoleonun müharibə taktikasının iki əsas xüsusiyyəti – kütləvi atəş gücü və hərəkətlilik əvvəllər karyerasına başlayanda mövcud idi. Bununla birlikdə, Avstriyalılara qarşı ilk İtalyan kampaniyasında bunlardan necə səmərəli istifadə edəcəyini bilən Napoleonun parlaqlığı idi.

Siyasi olaraq Fransada on il ərzində inqilabi bir xaos yarandı, 1799 hökuməti qeyri-sabit və pozğun vəziyyətdə idi. Əsasən nəzarətsiz inflyasiyaya səbəb olduğu üçün kilsə siyasətləri bəyənilmədi. İnsanlar bu xaosdan əziyyət çəkirdilər və həyatlarını daha etibarlı edəcək, daha sabit bir hökumət istəyirdilər. Beləliklə, Napoleonu milli qəhrəman edən hərbi yeniliklərin qarşılıq1lı təsiri və Napoleonun zəmanət verdiyi güclü, etibarlı bir hökumət istəyi 1799-cu ildə hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə nəticələndi. İtaliyada avstriyalılara qarşı daha çox hərbi qələbələr ona güc mövqeyini gücləndirməyə imkan verdi və beləliklə özünü 1804-cü ildə Fransa imperatoru elan etdi.

Napoleon həm də çox fəal bir idarəçi idi. Onun daxili islahatları çox faydalı alındı.
O, Fransız İnqilabının bir neçə müvəffəqiyyətindən istifadə etdi. Fransa hökumətini nəzərdən keçirməyin bir yolu, inqilabi şüara necə uyğun gəldiyini araşdırmaqdır: ‘Azadlıq, qardaşlıq (yəni millətçilik) və bərabərlik’. Siyasi və vətəndaş azadlıqları üçün Napoleon, əsasən öz səlahiyyətlərini qorumaq üçün möhkəm senzura və virtual polis dövlətinin təşkili ilə onların qarşısını aldı.

Bununla birlikdə, Napoleon bərabərliyi gücünə az təhlükə ilə davam edə biləcəyinə dair siyasi praktik bir fikir kimi qəbul etdi. Axı hamı, heç olmasa bütün insanlar bərabər şəkildə onun hakimiyyəti altında idilər. Bir hökmdar kimi əsas uğurlarından biri, bütün insanları qanunlar altında
bərabərləşdirən Napoleon Mülki Qanun Kodekslərinin quruluşu idi. Eyni zamanda, bu kodekslər kişilərin qadınlar üzərindəki qanuni gücünü qoruyurdu. Napoleon, millətçiliyi Fransız xalqının öz hökumətinə sadiq qalması üçün həlledici sayırdı. Axı, ordularını fövqəladə bir qələbə seriyasında ilhamlandıran millətçiliyin gücü idi, xüsusən Napoleona fayda gətirmiş və onun hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratmışdı. Napoleon üçün, hiylə, ətrafındakı bir şəxsiyyət kultunu qurmaq idi ki, Fransız xalqı onu Fransanın özü ilə tanısın və beləliklə ona sədaqəti Fransa ilə sədaqətlə müqayisə etsin. Baxmayaraq ki, xalqın sədaqətini bir adamla müəyyənləşdirməklə Napoleon istəmədən millətçiliyin ilhamverici qüvvəsini və beləliklə öz nüfuzunu zəiflətdi.

Ümumiyyətlə, Napoleonun daxili siyasəti Fransanı birləşdirdi və qalib gələn hərbi yürüşlərdən sonra Avropanın əksər hissəsini idarə etməsinə imkan verdi. Təbii ki, idarəetmə tərzini qazandığı ölkələrdə qurdu. Bununla birlikdə, inqilabın digər Avropa ölkələrinə apardığı inzibati və qanuni dəyişikliklərin bu islahatları həyat və mahiyyət təklif edən Milliyyətçilik və Liberalizm anlayışlarından ayrıla biləcəyini səhv düşündü. Beləliklə, Napoleonun imperiya hakimiyyəti istəmədən bu millətçilik və liberalizm anlayışlarını təbliğ etdi. Napoleon səmərəli şəkildə Avropaya millətçilik və liberalizmin toxumlarını əkmişdi və bu anlayışlar əsrin ortalarında yeni inqilab dalğalarında yayılacaqdı. Avropalılar, sənaye inqilabının sərbəst buraxdığı təsirli yeni texnologiyalarla birlikdə bu anlayışları 1900-cü ilə qədər bütün dünyada koloniyalar qurmaq üçün aldılar. Paradoksal olaraq Napoleon kimi bu Avropa gücləri, subyektləri istifadə etdikləri zaman bu konsepsiyaların gücünün qurbanı oldular.

Napoleonun uğursuzluğunun səbəbləri:
Nap0leon 1807-ci ildə Rusiya ilə Tilzit müqaviləsini imzaladıqdan sonra hakimiyətinin zirvəsinə çatdı. Lakin onun enişi qısa müddət sonra başladı. Tarixçilər onun uğursuzluğunu bir çox səbəblərlə əlaqələndirirlər. Bunlardan ən əsası 1812-ci ildə Rusiyanın fəlakətli işğalı idi. Napoleonun Rusiyadakı
yürüşü əvvəl uğurlu olsa da, Rusiyada qışın başlaması Napoleon ordusu üçün fəlakətli itkilərlə nəticələndi və Nopaleon müharibəsinin dönüş nöqtəsi oldu. Çoxları tərəfindən bu günə qədər yazılan ən böyük roman kimi qəbul edilən Lev Tolstoyun “müharibə və sülh” Napoleonun istilası və onun Rus
cəmiyyətinə təsiri barədə ətraflı məlumat verir. Rus işğalı xaricində Napoleonun uğursuzluğunun digər səbəbləri bunlardır:
1. Kontinental sistemin uğursuzluğu;
2. Napoleon müharibəsi olaraq bilinən davamlı döyüş taktikası;
3. Davamlı olaraq daha çox torpaq istəməsinə səbəb olan nəfsi;
4. İspaniyada ordunu bağlayan partizan müharibəsi; Napoleon onu məhv edən ”İspan xorası” olduğunu bildirdi;
5. İstəklərə baxmayaraq insan dahisinin məhdudiyyətləri.

Fransız inqilabı, ardından Napoleonun hakimiyyəti Fransaya yeni bir idarəetmə sistemi qazandırdı. İnqilabdan bir neçə il sonra mütləq monarxiya əvvələr ağlasığmaz bir şey olan universal imtiyazla əvəz olundu. Baxmayaraq ki, diktorluq hakimiyyəti bir daha Napoleon tərəfindən quruldu, Napoleon kodlarının meydana gəlməsi feodalizm quruluşunun sona çatdığını və dünyada yeni bir quruluşun meydana gəldiyini göstərdi. Napoleon belə inqilabın uşağı olduğunu müdafiə etdi. Gələcəyə nəzər saldıqda, əminliklə deyə bilərik ki, “Azadlıq, Bərabərlik və Qardaşlıq” məşəli 1789-cu il, Fransız inqilabı tərəfindən alovlandı və bu demokratik milli dövlətlərin təkamülündə ən əlamətdar məqamlardan biri oldu.

QAYNAQ: Venkateshwara Open University- History of Europe ( 1453-1815 )
TƏRCÜMƏÇİLƏR: Gülnarə Məmmədova, Gülarə Həsənova və Zinyət Həsənova
HƏMÇİNİN BAX: İzmirdə Roma dövrünə aid 1500 illik nadir bir tapıntı üzə çıxdı
HƏMÇİNİN BAX: tehsilim.org/musabiqe-ve-olimpiadalarin-teskili-elektronlasdirilir/