Millət – III hissə

1961-ci ildə Baş nazir təyin edilmiş şəxs Tutsi millətçiləri ilə əlaqəsi olan şəxslər tərəfindən öldürüldü. 1965-ci ildə bir Hutu Baş naziri tutsilər tərəfindən öldürüldü.

Hutu və tutsilərin çevriliş cəhdləri:

1966-cı ildə Tutsi hərbi hökuməti quruldu və 1972-ci ildə Hutu üsyanı başladıldı. Bu hadisəni hutuların kütləvi şəkildə öldürülməsi izlədi və zorakılıq həm Burundidə, həm də qonşu Ruandada baş verdi. Əvvəllər sadə xalqdan ibarət olan bu qrupların dövlətin (Belçika) siyasətinə cavab olaraq döyüşən, separatçı qruplara bölünməsi ironik və faciəvidir.

Nigeriyalı yazıçı Çinua Açebenin fikrincə, əksinə, İngiltərənin Nigeriyadakı müstəmləkəçilik siyasəti yerli İbo xalqını zəiflətdi. İngilis kolonistləri İbo ilə eyniləşdirmənin gücünü artırmaqdan çox, onu sarsıtdılar. Kolonistlər gənc İbo üzvlərinə öz xalqlarının adət-ənənələrindən tamamilə fərqli olaraq seçimlər təqdim etdilər. Açebe “Milli irs dağılır” romanında avropalılar kimi olmaq istəyən, öz millətinin yerli din və adət-ənənələrini tərk edən və son nəticədə həmin xalqın nüfuzlu şəxslərini gücsüz edən İbo personajlarını təsvir edir. Açebenin işinin bizim müzakirəmiz üçün əhəmiyyəti onun dövlət-millət münasibətlərinin mürəkkəbliyini təsvir etmək bacarığındadır. Dövlət siyasəti bir kontekstdə yerli millətçi kimlikləri təşviq edərkən, digərində onları zəiflədə bilər.

Bu nümunələr indiki dövlət-millət münasibətlərində mövcud olan nümunələrin müxtəlifliyini göstərir. Ola bilsin ki, heç bir nümunə çoxmillətli dövlətlərinkindən daha çox yayılmır. Əksər ştatlar üçün dövlətin başçılıq etdiyi ərazidə iki və ya daha çox millət mövcuddur. Bir dövlətin ərazisində yalnız bir millətin mövcud olduğu monomilli dövlətlər olduqca nadirdir. Həqiqətən, ciddi şəkildə müəyyən edilmiş, yəqin ki, heç bir dövlət monomilli deyil. Bununla belə, Yaponiya, Danimarka və Norveç bəzi politoloqlar tərəfindən monomillətçiliyin müxtəlif dərəcələrinə yaxınlaşan ölkələr kimi müəyyən edilmişdir. Yaponiya, Danimarka və Norveçdən fərqli olaraq, Hindistan kimi çoxmillətli dövlətlər öz ərazilərində müxtəlif dərəcədə millətçi hisslərə malik çoxsaylı etnik, dil və dini qruplara malik ola bilərlər. Məsələn, Hindistanda 40-dan çox dil qrupu və minlərlə kasta (sosial qrup) var. Əhalinin təxminən 80 faizi hindu, 11 faizi müsəlman, 2 faizi isə siqhdir. Siqh millətçiləri suveren Siqh dövləti Xalistan yaratmağa çağırıblar. Bəzən millətçilik Hindistan siyasətində zorakılığa səbəb olur. Siqh mühafizəçarları 1984-cü ildə Baş nazir İndira Qandini öldürdülər və Tamil millətçiləri 1991-ci ildə Raciv Qandinin öldürülməsi ilə əlaqəli idilər. (Tamil millətçiləri Hindistanın Şri-Lankanın ayrıca Tamil dövlətinin yaradılmasına qarşı olan səylərini dəstəkləməsindən qəzəbləndilər.)

Hindistan bütün çoxmillətli dövlətlərin üzləşdiyi problemləri təmsil edir. İstər zorakılıqla, istərsə də sülh yolu ilə ifadə olunsa da, ortaq dil, din, etnik mənsubiyyət və ya mədəni ənənəyə önəm verən qrupların üzvləri arasında millətçi birlik hissləri dövlətin suverenliyi və legitimliyi üçün çətinliklər yarada bilər. Millətçilik hissləri millətin daxilində və ya xaricində baş verən hadisələrə cavab olaraq dəyişə, yüksələ və ya azala bilər. Nə olursa olsun, millətlərin etdiyi seçimlər, yəqin ki, dövlətlərin mövcud seçimlərinə təsir göstərməyə davam edəcək.

Millətlərin Tədqiqatında Debatlar.

Biz hardan bilirik kim millətdir, kim millət olmaz? Əvvəlki müzakirədən göründüyü kimi, xalqların mövcudluğunu müəyyən etmək çox çətin ola bilər. Özünü millət adlandıran hər qrup bir millət sayılırmı? Millətin tərifini (ortaq bir dilə əsaslanan birlik hissi və s.) nəzərə alsaq, birlik hissini ifadə edən və dil kimi bir şeyi paylaşan qrupların millət kimi tanınması üçün arqument irəli sürməsi mümkündür. Həqiqətən də, kar millətin müdafiəçiləri ilə yanaşı,  afro-amerikalılara və cənublulara ayrı-ayrı millətlər kimi baxmaq üçün əsasların olduğunu iddia edən yazıçılar var. Bu qrupların millət olduğunu necə iddia etmək olar?

1.Afrika-Amerika millətçiliyi. Hüquq müdafiəçiləri afro-amerikalıların daha böyük Amerika mədəniyyətindən fərqli mədəni və şəcərə bağları olan natus-qrupdan ibarət olduğunu iddia etdilər. Afrika-Amerikalılar öz ortaq dil və ənənələrinə sahib olduqları üçün bir millətdir. Afrika-Amerika millətçiləri də fərqli mədəniyyətin millətin öz institutları (məsələn, Afrika-Amerika kilsəsi və ya məscidi) vasitəsilə ötürüldüyünü qeyd edirlər.

2. Cənub milləti. Amerika Birləşmiş Ştatlarında cənubluları bir millət kimi qəbul edilə bilən bir şey kimi görənlər, bölgənin mədəniyyət (ədəbiyyat, yemək, dil, musiqi və s.) baxımından fərqli olduğunu və natus-qrupunda olan ənənələrini ötürdüyünü qeyd edirlər.

Bu arqumentlər inandırıcıdırmı? Siyasəti öyrəndikcə görərsiniz ki, politoloqlar bu kimi suallarda uzlaşma kimi bir şey əldə etməkdən uzaqdırlar. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, millət təyinatı yalnız öz dövlətini yaradan və ya buna can atan qruplara şamil edilməlidir. Belə bir fikir, bir qrup paylaşılan xüsusiyyətlərə, dilə və ya bənzər şeylərə əsaslanan birlik vahidlik hiss etdikdə bir milləti mövcud kimi təyin etmək, millət anlayışını o qədər geniş şəkildə müəyyən etməkdir ki, demək olar ki, hər hansı bir mənaya gəlir. Hansı qrup, hər şeydən sonra, paylaşdığı bir şeyə əsaslanan birlik dərəcəsini hiss etmir? Bu, hər hansı bir qrupun müəyyənedici xüsusiyyəti deyilmi? Digər politoloqlar hesab edirlər ki, millətləri bu qədər dar şəkildə müəyyən etmək (bir dövlətə sadiqlik və ya arzu ilə eyniləşdirilir) qeyri-elmidir. Hansı daha yaxşıdır, deyə soruşurlar, sosial elm adamlarının xalqların ən yaxşı tərifi ilə bağlı fikirlərini insanlara tətbiq etmələri, yoxsa insanların özlərini təyin etmələrinə icazə vermələri daha yaxşıdır? Onlar deyirlər ki, birinci variantda millətlərin parametrlərini yaradan politoloqlar, ikinci variantda isə politoloqlar insanların özləri tərəfindən yaradılan parametrləri empirik şəkildə qeydə alır, çünki onlar özlərini müəyyən edən millətlərin üzvləri kimi yaşayırlar

Milliyyətçilik etik baxımdan problemlidirmi? Bəzi millətçilik tələbələri hesab edirlər ki, millətçilik təcrid və dözümsüz siyasətə gətirib çıxarır. Soruşurlar ki, biz özümüzü öz millətlərimiz, milli köklərimiz baxımından düşünməyi dayandırıb, özümüzü daha kosmopolit şəkildə düşünməyə başlasaq, daha yaxşı olmazdımı? Digər analitiklər millətçiliyi müsbət qüvvə, öz müqəddəratını təyinetmə istəyinin ifadəsi və qrup qürurunun ifadəsi kimi görürlər. Bu cür analitiklər qeyd edirlər ki, vəhşiliklər və müxtəlif qrupların ərazilərini “təmizləmək” səyləri millətçiliyi pisləmək üçün dəqiq istifadə edilə bilməz. Həqiqətən də, tarix boyu xalqları dövlətin ərazilərindən köçürməyə məcbur etmək üçün kampaniyalara rast gəlinir. İngiltərə 1290-cı ildə yəhudiləri, 1306-cı ildə Fransa, 1349-1360-cı illərdə Macarıstan, 1421-ci ildə Avstriya və 1497-ci ildə Portuqaliya yəhudiləri qovdu. İspaniya 1492-ci ildə yəhudiləri, 1502-ci ildə isə müsəlmanları qovdu. İngiltərə İrlandiya katoliklərinin əksəriyyətini İrlandiyalı katoliklərin ərazisindən qovdu. XVII əsrin sonu. Birləşmiş Ştatlarda 1830-1870-ci illər arasında hökumət yerli amerikalıları öz vətənlərindən çıxardı və bununla da ağdərililərə ev sahibliyi və mülk ötürməsini təşviq etdi. Bu kimi kampaniyalar heç də həmişə millətçiliklə bağlı olmayıb. Bəzən təəssübkeşlik, ərazi genişlənməsi, dövlət rəqabəti və ya tamah güclü qrupları daha zəif olanları kənarlaşdırmağa, onlara hücum etməyə və ya qırmağa sövq edirdi. Buna görə də bəzi sosial elm adamları vurğulayırlar ki, millətçilik zorakılığı izah etmək üçün istifadə olunan bir kateqoriyaya çevrilməməlidir. Zorakılıq millətçilikdən başqa bir çox mənbədən ilhamlanıb. Onlar belə nəticəyə gəkirlər ki, millətçilik humanitar məqsədlərə və ya anti-humanist məqsədlərə xidmət etmək üçün istifadə edilə bilər.

Qaynaq: Ellen Grisgby- Analyzing Politics

Tərcüməçilər: Ramil Qasımov və Zəhra Əmiyeva

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/millet-ll-hisse/

Həmçinin bax: https://turaz.org/rusiya-ordusunun-ukraynada-mektebe-endirdiyi-zerbe-neticesinde-60-nefer-helak-olub/