Hilmi Ziya Ülkənin fəlsəfi görüşləri

XX əsr Türkiyədə formalaşan fələsfi mühit özünün ictimai-siyasi mahiyyətinə görə əvvəlki dövr fəlsəfi fikirlərdən fərqli bir forma və məzmuna malik … Oxumağa dava et Hilmi Ziya Ülkənin fəlsəfi görüşləri