Eşitmə qabiliyyətini itirmiş uşaqlar

Eşitmə canlılara, xüsusilə insanlara məxsus olan səs hadisələri formasında gerçəkliyin əks edilməsi, qavranılması və fərqləndirilməsi bacarığıdır. İnsan qulağı infra və ultra səsləri qəbul etmir. Qulaq 1 saniyədə 16 hersdən 2000 hersə qədər olan səsləri eşidə bilir. Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin surdoloqu Ülviyyə Qurbanovanın bu haqda dedikləri:

“Əmələ gələn hər hansı səs dalğaları qulaq seyvanına təsir edir, bu, səs dalğalarını tonlayır, onlar xarici eşitmə yolu ilə qulaq pərdəsinə çatır. Çox həssas olan qulaq pərdəsi təzyiq nəticəsində içəriyə doğru əyilir. Bu zaman orta qulaqdakı eşitmə sümükləri – çəkic, zindan, üzəngi işə düşür, səs təzyiqinin artmasına, eyni zamanda dalaq pərdəsinə gələn dalğaların daxili qulağa keçməsinə kömək edir. Daxili qulaqda ilbizvari membran var, buraya çatan səs dalğaları membranı hərəkətə gətirir, onun eşitmə siniri ilə əlaqələndirilməsi nəticəsində qıcıqlanma əmələ gəlir ki, bu da beyindəki eşitmə mərkəzinə ötürülür və səs eşidilir. Təəssüf ki, bu bacarıqdan məhrum olanların, xüsusən də eşitmə qüsurlu uşaqların sayı gündən-günə artır”.
Onun dediyinə görə, eşitmənin pozulması anadangəlmə və sonradan qazanılma ola bilər. “ Eşitmə qüsuru olan uşaqlar ətraf aləmi qavramaqda ifrat çətinlik çəkir, xarici qıcıqlara qarşı zəif reaksiya verirlər. Nitqin olmaması həmin uşaqların əqli və psixi inkişafına da mənfi təsir göstərir, normal ünsiyyətə mane olur. Belə uşaqların söz bazaları çox zəif olur, səslərin burun boşluğunda tələffüzü, aydın olmayan nitqi, səs-heca düzümü özünü qabarıq şəkildə göstərir. Onların nitqi, əsasən, konkret adlardan, yəni isimlərdən ibarət olur, fikirlərini ümumiləşmiş bir sözlə bildirir, şəkilçilərdən istifadə etmir, cümlə qurmaqda çətinlik çəkirlər. Təbii olaraq, həmin problem uşaqların psixi inkişafını da pozur. Yaddaş, qavrama və diqqətin çox aşağı olması uşağın inkişafını ləngidir. Bu halda nələri etmək doğru olardı?
İlk növbədə, nəzərə almaq lazımdır ki, eşitmə problem olan uşaqların erkən yaş dövründən təlimlərə cəlb olunması çox vacibdir və həmin təlimlər əyaniliyə əsaslanmalıdır. Eşitmə qulağından, həmçinin digər analizatorların fəaliyyətindən yararlanmaq lazımdır. Məlumdur ki, bu analizatorun fəaliyyətinin pozulması digərlərinin güclənməsinə səbəb olur. Görmə və taktil-fibrasiyanın, yəni toxunmaqla eşitmənin köməyi ilə eşitmə qüsurlu uşaqlar ətraf aləmi daha yaxşı eşidirlər.
Duymaq, eşitmək, danışmaq və dünyanın sevincini dadmaq hər bir uşağın haqqıdır. Uşağın eşitməsində problem olan zaman gec olmadan mütləq mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Vaxtında olunan müraciət çox əhəmiyyətlidir və edilən müdaxilə də daha səmərəli nəticə verir.

Uşağınız doğulduğu ilk gündən etibarən onu daim nəzarətdə saxlamalı, şübhəli bir hal müşahidə etdikdə həkimə müraciət etməlisiniz. Körpənin eşitmə, görmə və nitq qüsuru ilə doğulmasının bir çox səbəbləri vardır. Məsələn,qadın hamiləlik zamanı qırmızı və soyuq qidalarla qidalanırsa, spirtli içkilərə və siqaretə meyllidirsə, bu, uşağın problemli doğulma riskini xeyli artırır. Uşağın zəif eşitməsinin bir səbəbi də genetik faktorlarla əlaqədardır.Valideynlərdən birində eşitmə problemi olubsa bu mütləq özünü körpədə biruzə verəcəkdir.

Əgər körpənizdə aşağıda göstərilən hallar baş veribsə, onda eşitmə qüsurunun olması ehtimalı xeyli artmış olur:

→ Körpənin üzündə normal olmayan görünüş

→ 5 gündən çox reanimasiya modulunda qalması

→ Damardan antibiotik verilməsi

→ Miningit keçirməsi

→ Nevroloji problemlərin olması

→ 9 gün ündən 2 yaşına qədər ağır kəllə – beyin travması alması

→ Körpənin qulağından maye gəlməsinə səbəb olan, 3 aydan çox davam edən və xroniki hal alan qulaq infeksiyasına yoluxması

Bundan əlavə, əgər uşağınız 6 aylığına qədər səslərə ağlamaq, gülmək və ya digər bir formada reaksiya vermirsə, səs-küyə oyanmırsa,səsləri təqlid etmirsə, başını səs gələn istiqamətə çevirmirsə, bu, onun eşitmə qabiliyyətinə əsaslı problem olduğunu göstərir.

Körpənizi eşitmə testindən keçirin. Bu testdən keçmək üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hətta yeni doğulmuş körpə belə bu prosedurdan keçirilib qulağında problemin olub-olmamasıilə bağlı dəqiq diaqnoz qoyula bilər.

 

YAZAR: Qasımlı Nərmin

Həmçinin bax: Obsessiv Kompulsiv Pozuntu (OKP)

Həmçinin bax: https://turaz.org/turkieyde-novbeti-defe-zelzele-olub/

Həmçinin bax: https://tehsilim.org/universitetlerde-enenevi-tedris-qismen-berpa-olunub/