Cournot modeli

Giriş

Oliqopoliya nədir? Oliqopoliya, heç biri digərlərini əhəmiyyətli dərəcədə təsir altına ala bilməyən az sayda firmaya sahib bir bazar quruluşudur. Konsentrasiya nisbəti ən böyük firmaların bazar payını ölçür. Monopoliya bazarda bir firma, duopolyasiya iki firma və oliqopoliya iki və ya daha çox firmadır. Bir oliqopoliyadakı firma sayının dəqiq bir yuxarı həddi yoxdur, ancaq bir firmanın hərəkətləri digərlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək qədər az olmalıdır.

Oliqopoliya, az sayda firmanın normal bazar gəlirlərindən daha yüksək səviyyəyə çatmaq üçün məhsul istehsalını məhdudlaşdırmaq və / və ya qiymətləri tənzimləmək üçün açıq və ya gizli bir şəkildə sövdələşməsidir.

İqtisadi, hüquqi və texnoloji amillər oliqopoliyaların meydana gəlməsinə və saxlanmasına və ya ləğv olunmasına kömək edə bilər.

Oliqopoliyaların üzləşdikləri ən böyük çətinlik hər bir üzvün üzləşdiyi məhbus dilemmasıdır ki, bu da hər bir üzvü aldatmağa təşviq edir.

Hökumət siyasəti oliqopolist davranışa mane ola bilər və ya təşviq edə bilər və qarışıq iqtisadiyyata malik firmalar çox vaxt rəqabəti məhdudlaşdırmaq üçün hökumətdən xeyir diləyirlər.

Cournot duopolyasiya

Cournot duopolyasiyası oliqopolinin bir modelidir. (Duopoly – iki şirkətin birlikdə müəyyən bir məhsul və ya xidmət üçün bazarın hamısına və ya demək olar ki hamısına sahib olduqları bir vəziyyətdir. Duopolyasiya, az sayda şirkətin üstünlük təşkil etdiyi bir bazar olan oliqopoliyanın ən əsas formasıdır. Iki duopolyasiya şirkəti qiymətlərlə və ya məhsulla bağlı əlbir olduqda bazarda monopoliya ilə eyni təsiri göstərə bilər. Bu kimi razılaşmalar istehlakçıların həqiqi rəqabətli bazarda olduğundan daha yüksək qiymətlər ödəməsi ilə nəticələnir)

Cournot modeli, eyni məhsul təklif edən rəqib şirkətlərin müstəqil olaraq və eyni zamanda istehsal etdikləri məhsul miqdarında rəqabət etdiyi bir sənaye quruluşunu izah edən iqtisadi bir modeldir. Qurucusu, fransız riyaziyyatçısı Augustin Cournotun adını daşıyır.

Oliqopoliyalar adlanan məhdud rəqabəti olan bazarlarda fəaliyyət göstərən şirkətlər tez-tez bir-birlərindən bazar paylarını oğurlamaq istəyərək rəqabət aparırlar. Bunun bir yolu satılan malların miqdarını dəyişdirməkdir.

Tələb və təklif qanununa görə daha yüksək məhsul istehsalı qiymətləri aşağı salır, aşağı istehsal isə onları artırır. Nəticə etibarilə, şirkət rəqib şirkətin mənfəəti maksimuma çatdırmaq üçün nə qədər istehsal etdiyini diqqətlə izləməlidir. Bununla firma rəqibin nə qədər istehsal edəcəyi ilə bağlı əvvəlcədən fikir sahibi olur və ona nəzərən  reaksiya verir, bu mükəmməl rəqabət nəzəriyyəsinin bir hissəsini təşkil edir.

Bir sözlə, mənfəəti artırmaq üçün səylər rəqiblərin qərarlarına əsaslanır və hər bir firmanın məhsul istehsalı qərarının məhsul qiymətinə təsir göstərəcəyi düşünülür.

Cournot modeli şirkətlər eyni və ya standart məhsullar istehsal etdikdə tətbiq olunur. Bu model onların sövdələşə bilməyəcəklərini və kartel yarada bilməyəcəklərini, bazar tələbinə eyni baxışda olduqlarını və rəqibin fəaliyyət xərcləri ilə tanış olduqlarını düşünürlər.

Cournot modeli tarixi

Fransız riyaziyyatçısı Augustin Cournot, mükəmməl rəqabət nəzəriyyəsini və müasir monopoliya konsepsiyalarını 1938-ci ildə “Sərvət nəzəriyyəsinin riyazi əsaslarına dair araşdırmalar” kitabında qeyd etdi. Cournot bir mineral su duopolyasiya rəqabəti təhlil edərək ilhamlanıb bu modeli yaratdı.

Cournot modeli oliqopolistik rəqabət üçün standartlar təşkil edir , baxmayaraq ki, daha çox firmanı da əhatə edə bilər. Cournotun fikirləri bir çoxları tərəfindən müasir riyazi iqtisadiyyatının banisi sayılan İsveçrə iqtisadçısı Leon Walras tərəfindən qəbul edildi və populyarlaşdırıldı.

Cournot modelinin üstünlükləri

Cournot modelinin bəzi əhəmiyyətli üstünlükləri var. Model, monopoliya (yəni aşağı məhsul, yüksək qiymət) və rəqabət (yüksək məhsul, aşağı qiymət) səviyyələri arasındakı qiymətlər və miqdarlarla məntiqi nəticələr verir. Həm də sabit bir Nash tarazlığı təmin edir, nəticədə heç bir iştirakçının birtərəfli qaydada sapmaq istəmədiyi nəticədir.

Cournot modelinin məhdudiyyətləri

Modelin bəzi fərziyyələri real dünyada bir qədər qeyri-real ola bilər. Birincisi, Cournot klassik duopolyasiya modeli, iki firmanın kəmiyyət strategiyalarını bir-birindən asılı olmayaraq qurduğunu düşünür. Bunun praktik mənada olması ehtimalı yoxdur. Bir bazarda yalnız iki istehsalçı olduqda, vakuumda işləmək əvəzinə bir-birlərinin strategiyalarına yüksək reaksiya göstərəcəklər.

İkincisi, Cournot duopolyasiyanın bir kartel meydana gətirə biləcəyini və razılaşaraq daha yüksək mənfəət əldə edə biləcəyini iddia edir. Ancaq oyun nəzəriyyəsi göstərir ki, kartel tənzimləməsi tarazlıqda olmayacaq, çünki hər şirkət razılaşdırılmış məhsuldan kənara çıxmağa meyllidir – sübut üçün Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatından (OPEC) başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur.

Üçüncüsü, modelin tənqidçiləri oliqopoliyaların qiymətdən çox miqdarda rəqabət etdiyini soruşurlar. Fransız alimi J. Bertrand 1883-cü ildə strateji dəyişkən seçimi kəmiyyətdən qiymətə dəyişdirərək bu nəzarəti düzəltməyə çalışdı. Oliqopoliya modellərində əsas dəyişkən olaraq kəmiyyətdən çox qiymətin uyğunluğu bir sıra iqtisadçılar tərəfindən sonrakı araşdırmalarda təsdiqləndi.

Nəhayət, Cournot modeli, fərqləndirici amillər olmadan məhsul homojenliyini qəbul edir. Cournot bu modeli bir mineral su duopolyasiyası rəqabəti müşahidə etdikdən sonra inkişaf etdirdi. Lakin bu sadəcə şişələnmiş mineral sudur və bu təməl bir məhsuldur,  fərqli istehsalçılar tərəfindən təklif olunan məhsullarda homojenlik axtarmaq məntiqli deyil.

Yararlanılan qaynaqlar:

http://https//www.investopedia.com/terms/c/cournot-competition.asp

http://https//www.investopedia.com/terms/o/oligopoly.asp

http://https//www.investopedia.com/terms/d/duopoly.asp

Yazar: Zeynəb Sabirzadə

həmçinin bax Uşaqlarda davranış pozuntusu

həmçinin bax https://tehsilim.org/xaricde-tehsil-almaq-isteyenlerin-diqqetine/