Cinsiyyətlə ilişikli genlərin irsiliyi

Məlum olduğu kimi quşlarda, kəpənəklərdə və bəzi heyvanlarda dişi cinsiyyətlər heteroqamet (XY), erkəkləri isə  homoqamet  (XX) olur.Buna görə belə  orqanizmlərdə cinsiyyət xromosomları ilə ilişikli  genlərin irsiliyi erkəkləri heteroqamet olanlardan fərqlənir. Plimutrok  cinsindən  olan  zolaqlələkli  toyuqlarla  Avstralorp cinsindən olan qaralələkli xoruzların  çarpazlaşdırılmasında  ilişikli əlamətlərin irsiliyi öyrənilmişdir. Qeyd  etməliyik  ki,  lələklərin  zolaqlılığı, rəng verən piqmentin lələkdə arabir yayılması nəticəsində baş verir və bu əlaməti təmin edən gen (B) dominantdır.

F1 nəslinin  xoruzları  atadan  dominant  B  genli  bir  X xromosomu  və  anadan  resessif genli  X  xromosomu  alır.  Buna  görə  də zolaqlələkli  olur. Toyuqlar  da  ona  görə  zolaqlələkli  olur ki, B onların ancaq X xromosomunda olur və onu da atadan (dominant B geni olan) alır. F1-də alınanxoruz  və  toyuqları  çarpazlaşdırdıqda  xoruzlar  B  və  b genli  iki  cür  spermatozoid,  toyuqlar  da  B  və  olan  iki  tip  qamet hazırlayır.

Bu  4  cür  qametlər  arasında 4 ehtimal  kombinasiyada 3  pay zolaqlı  və  bir  pay  qara fərdlər meydana gəlir: xoruzların hamısı  zolaqlı, toyuqların isə bir payızolaqlələkli və bir payı qara əmələ gəlir. Şəklin sol tərəfindəki  çarpazlaşdırmada  rəngə görə  xoruzvəfərələri  ancaq  F2-də ayırmaq olar. Qara xoruzla zolaqlələkli toyuq çarpazlaşdırılıqda F1-də əmələgələn nəslin  xoruzları  zolaqlələkli  vətoyuqları  isə  qara  olacaqdır.  Bu  cür çarpazlaşdırmada  birinci  nəsildə  cücələrin  xoruz  və  fərələrini  ayırmaq olur.

F2-də isə nəslin yarısından zolaqşəkilli xoruz  və  toyuq,  yarısı  qara xoruz və toyuq əmələ gələcəkdir. F2-də aydın olur ki, resessiv qara (b) əlamət anadan – toyuqdan oğul (xoruz) vasitəsilə qız toyuq nəvəsinə keçir. Deməli, erkəkləri olan orqanizmlərdə  əlamətin  daşıyıcı  qız  nəsli  olduğu  halda, dişiləri heteroqamet olan orqanizmlərdə əlamətin daşıyıcısı oğlan nəsli olur.

Ev heyvanlarında da məs., pişik, it və donuzlarda cinsiyyətlə ilişikli surətdə irsən keçən əlamətlər öyrənilmişdir. Cinsiyyətlə ilişikli. letal xarakter daşıdıqda alınan nəsillərdə erkək və ya heteroqametliyindən asılı olaraq nəslin müəyyənhissəsi tələf olur.Erkəkləri  heteroqamet olan orqanizmlərin analizedici çarpazlaşmada Fb parçalanmanəticəsində alınacaq erkək və dişilər 2♀:1♂ nisbətindəolacaqdır, çünki X- resessiv letal gen ( ɭ )  daşıyan erkəklər məhv olacaqdır.

İpək qurdlarında vəkəpənəklərdə, yəni dişiləri heteroqamet olan orqanizmlərdə cinsiyyətin nisbətləri letal genlərin  təsirialtında  2♀:1♂  nisbətində olacaqdır. İnsanlarda da cinsiyyət xromosomları ilə ilişikli keçən letal genlər vardır. Bunlara misal olaraq, hemofiliya xəstəliyini göstərə bilərik. Biz bu haqda insanın genetikası fəslində ətraflı məlumat verəcəyik.

 

YAZAR: Ləman Rüstəmli

 

Həmçinin bax: https://kafkazh.com/cinsiyyetin-diferensiasiyasi/

Həmçinin bax: https://turaz.org/tehsil-muessiselerinde-xocali-soyqirimina-hesr-olunmus-tedbirler-kecirilib/