Mədəni dəyərlərimiz erməni təcavüzü altında

Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqları erməni daşnaklatı tərəfindən işğal olundu. Təkcə torpağımız deyil, maddi-mədəni abidələrimiz də talan olundu. Çox təəssüf

Read more

Hüseyn Cavidin bədii-fəlsəfi fikir dünyasında multikulturalizm mühitinin təcəssümü.

Azərbaycan ədəbiyyatının təkcə klassik dövründə deyil, müasir dövründə də yazarların tolerantlığa, multikulturalizmə ehtiramla, sevgilə, məhəbbətlə yanaşma halları mövcud olmuşdur. Sovet

Read more

“Dünyamızı qoruyaq: Türk Dünyasının adət-ənənələri”

Türklərin əsrlərdən bəri yaratdığı sənət əsərləri qorunub saxlanılır. Məsələn, Hun türklərinin “Oğuzxaqan”, göytürklərin “Bozqurd”, uyğur türklərinin “Köç” dastanları İslama qədər

Read more