Majolika

Majolika rəngli gildən hazırlanmış və üzəri şir ilə örtülmüş əşyalardır. Əsasən zəngin formaları və ziddiyətli rəng sintezləri ilə xarakterizə olunur. Majolikanın tərkibinə gil, qurutma və yanma zamanı büzülməni  azaltmağa kömək edən materiallar daxildir. İlk olaraq tərkibində qatılacaq materiallar üyüdülür. Daha sonra  isə istənilən formanı almaq üçün ona uyğun qəliblərdən istifadə olunur. Quruduqdan sonra  məhsullar 900-1100 dərəcə temperaturda

Read more