Müasir dünyada dini və etnik müxtəliflik. Ölkələrdə etnik–mədəni müxtəliflik və onun tənzimlənməsi yolları

Din – üzvlərinə bir bağlılıq məqsədi, fərdlərin hərəkətlərinin fərdi və ictimai nəticələrini mühakimə edə biləcəkləri bir davranış qaydaları bütünü və fərdlərin

Read more