Dövlət idarəetməsi. Ümümi məlumat. Təriflər. Erkən sistemlər.

Dövlət idarəçiliyi dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini araşdıran və məmurları dövlət qulluğunda işləməyə hazırlayan akademik bir intizamdır. “Fərqli bir araşdırma sahəsi”

Read more