Dövlətlərarası münasibətlərə dair klassik ənənə

Dövlətlərarası münasibətlər lap qədim zamanlardan dövrünün müdrik insanlarını yaxından maraqlandırmışdır. Bu haqda müxtəlif fikirlər meydana gəlmişdir. Fukidid Dövlətlərarası münasibətlərin dərin

Read more

Qadınların hüquqlarının qorunmasında İstanbul konvensiyasının əhəmiyyəti

Avropa qitəsi 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri Strasburqda yerləşən Avropa Şurası vasitəsilə institusional əsasda qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə aparır. Birləşmiş Millətlər

Read more