Biologiya elmi- inkişaf edən nəzəriyyələr

Elm adamları nəzəriyyə sözünü iki əsas şəkildə istifadə edirlər. “Nəzəriyyə” bəzi təbii fenomenlər üçün ümumiyyətlə ümumi prinsiplərə əsaslanan təklif olunan bir izahdır. Beləliklə, Nyutonun ilk dəfə “cazibə nəzəriyyəsi” kimi təklif etdiyi prinsipdən danışılır. Bu cür nəzəriyyələr tez-tez əvvəlcədən əlaqəsi olmadığı düşünülən anlayışları bir araya gətirir və fərqli hadisələrin vahid izahlarını verir. Nyutonun cazibə nəzəriyyəsi yerə düşən cisimlər və günəş ətrafındakı planetlərin orbitləri üçün tək bir açıqlama verdi. “Nəzəriyyə”, bəzi tədqiqat sahələrindəki həqiqətləri izah edən elmi mülahizələr və eksperimental sübutlarla dəstəklənən bir-birinə bağlı konsepsiyalar cəmini ifadə etmək üçün də istifadə olunur. Belə bir nəzəriyyə bir məlumat toplusunu təşkil etmək üçün əvəz olunmaz bir çərçivə təmin edir. Məsələn, fizikadakı kvant nəzəriyyəsi kainatın təbiəti ilə bağlı bir sıra fikirləri bir araya gətirir, eksperimental həqiqətləri izah edir və əlavə suallar və təcrübələr üçün bələdçi rolunu oynayır.

Bir elm adamı üçün bu cür nəzəriyyələr ən çox əmin olduğumuz elmin möhkəm zəminidir. Bunun əksinə olaraq, ümumi ictimaiyyət üçün nəzəriyyə bunun tam əksini nəzərdə tutur – məlumat çatışmazlığı və ya bir təxmin. Təəccüblü deyil ki, bu fərq tez-tez qarışıqlıqla nəticələnir. Bu mətndə nəzəriyyə hər zaman elmi mənada, qəbul edilmiş ümumi prinsip və ya məlumat toplusuna istinad edərək istifadə ediləcəkdir.

Elm xaricindəki bir çox tənqidçinin etdiyi kimi təkamülün “sadəcə bir nəzəriyyə” olduğunu düşünmək yanıltıcıdır. Təkamülün meydana gəldiyi fərziyyəsi qəbul edilmiş bir elmi həqiqətdir, böyük dəlillərlə dəstəklənir. Müasir təkamül nəzəriyyəsi, əhəmiyyəti təkamülü izah etməkdən də çox yayılan mürəkkəb fikirlər cəmidir, onun təsirləri biologiyanın bütün sahələrini əhatə edir və biologiyanı bir elm kimi birləşdirən konseptual çərçivə təmin edir.

 

Tədqiqat və elmi metod

Əvvəllər “elmi metod” dan məntiqi “ya / və ya” addımların nizamlı bir ardıcıllığından ibarət olaraq danışmaq dəbdə idi. Hər bir addım bir-birinə uyğun olmayan iki alternativdən birini rədd edərdi, sanki sınaq və səhv sınaqları birini mütləq elmi tərəqqiyə mane olan qeyri-müəyyənlik labirentinə aparacaq. Bu həqiqətən belə olsaydı, bir kompüter yaxşı bir elm adamı edərdi. Ancaq elm bu şəkildə edilmir. İngilis filosofu Karl Popperin də qeyd etdiyi kimi, istisnasız müvəffəq olan alimlər təcrübələrini nəticələrin necə çıxacağına dair olduqca ədalətli bir fikirlə dizayn edirlər. Popperin həqiqətin ola biləcəyinə dair “xəyali bir ön təsəvvür” adlandırdığı şeylər var. Uğurlu bir alimin sınadığı bir fərziyyə yalnız hər hansı bir fərziyyə deyil, daha doğrusu, elm adamının bilə bildiklərini birləşdirdiyi və təsəvvürünün tam olmasına imkan verdiyi, həqiqətin nə ola biləcəyini anlamağa çalışdığı savadlı bir təxmin və ya xırdadır. Bəsirət və təxəyyül elmi tərəqqidə o qədər böyük rol oynadığına görə, bəzi alimlər elmdə başqalarına nisbətən daha yaxşıdırlar, necə ki Bethoven və Mozart ən çox bəstəkar arasında fərqlənir.

 

Bəzi alimlər bildiklərimizin sərhəddini  genişləndirməyə yönəlmiş təməl elmi tədqiqatlar aparırlar. Bu şəxslər universitetlərdə işləyirlər və tədqiqatları,  ümumiyyətlə qurumları  hökumət, sənaye və özəl fondlar kimi xarici mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilir.  Təməl araşdırma adından da göründüyü kimi  müxtəlifdir.  Bəzi  elm adamları, müəyyən hüceyrələrin  kimyəvi maddələri necə örtdüyünü anlamaq üçün, pələng dişlərindəki çəntikləri sayırlar. Əsas tədqiqatlar nəticəsində yaranan biliklər elmi biliklərin artmasına kömək edir və tətbiqi tədqiqatlarda istifadə olunan elmi əsasları təmin edir.  Tətbiqi tədqiqat aparan alimlər tez-tez fərqli  sənayelərdə çalışırlar. Onların işi qida  istehsalı, yeni dərmanların yaradılması və ya ətraf mühitin keyfiyyətinin yoxlanılmasıdır.

Bir alim bir fərziyyə inkişaf etdirdikdən və bir sıra sınaqlar apardıqdan sonra eksperimenti  və nəticələrini diqqətlə izah edən bir məqalə yazırlar.  Daha sonra məqaləni elmi bir jurnalda nəşr üçün təqdim edir, lakin nəşr olunmadan əvvəl sözü gedən tədqiqat sahəsi ilə tanış olan digər alimlər tərəfindən nəzərdən keçirilməli və qəbul edilməlidir.  Həmkarların nəzərdən keçirilməsi adlanan bu qiymətləndirmə prosesi müasir elmin mərkəzindədir və diqqətli öyrənməyə və düşünülmüş analizə təşviq edir. Məqalədə əhəmiyyətli bir kəşf elan edildikdə, digər elm adamları nəticəni çoxaltmağa, düzgünlüyə və dürüstlüyə dair bir yoxlama etməyə çalışırlar.  Təkrar olunmayan nəticələr uzun müddət ciddi qəbul edilmir.

 

XX əsrin ikinci yarısında elmi araşdırmalardakı böyük partlayış, hazırda mövcud olan çox sayda elmi jurnallarda özünü göstərir.  Elm və Təbiət kimi bəziləri müxtəlif elmi fənlərə həsr olunsa da, əksəriyyəti yüksək dərəcədə ixtisaslaşmışdır: Cell Motiliti və Citoskeleton, Glycoconjugate Journal, Mutation Research və Synapse yalnız bir neçə nümunədir.

TƏRCÜMƏÇİLƏR: Aytac Zülfüqarova və Aysu Əlizadə 
HƏMÇİNİN BAX: Biologiya elmi-elm necə hazırlanır
HƏMÇİNİN BAX: Tehsilim.org/koronavirus-sebebinden-valideynlerini-itiren-usaqlarin-tehsiline-yardim/