Asiya qitəsi

Bölgənin xüsusiyyətləri nədir?  Bütün təsnifatlar , perspektivinizə görə fərqli şeylər ifadə edən etiketlərdir. Ümumiyyətlə dünya”Avropa mərkəzli ” bir şəkildə təsnif edilmişdir. Bölgənin fiziki və insani müxtəlifliyinə görə Asiyanı təkbaşına bir bölgə olaraq təsnif etmək çətindir. Rusiya Şimali Asiyanın bir hissəsidir, amma bu ölkənin böyüklüyü onu Şərqi Avropada yerləşdirir. Hindistan Cənubi Asiyanın bir hissəsidir. Bu bölgə içərisindən  keçən dağ silsilələri ilə qismən təsnif edilə bilər.

 

Asiya qitəsini iqlimlə və ya fiziki xüsusiyyətlər asanlıqla etiketləyə bilməz. Dünyanın ən yüksək və ən aşağı nöqtəsini ehtiva edir. Məkandan asılı olaraq ərazi möhkəm və əlverişsizdən bərəkətli və əkinçilik üçün yararlı ərazilərə qədər dəyişə bilər. Bölgəni insan xüsusiyyətlərinə görə etiketləmək də çətindir. Bölgə çoxsaylı idarəetmə formalarını çoxlu dini praktikaları və bir çox fərqli mədəni xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Vaxt keçdikcə bunların çoxu bir birinə qarışdı, ( xüsusən din və sonrakı hissədə daha çox məlumat alacağınız bəzi mədəni xüsusiyyətlər ) , lakin Asiyada yaşayan insanlar bir -birindən aydın şəkildə fərqlənirlər.

Ümumiyyətlə Avropa ilə Asiya arasında bir qitəni ikiyə ayıran  xəyali bir sərhəd olduğu düşünülür. Bu xətt Ural dağları boyunca uzanır. Uralın cənubunda  , ümumiyyətlə böyük çay və dağ silsilələrini izləyir , baxmayaraq ki, bu bölgünün etmək çətindir. Nəhayət Asiyanı ayırdınız, bir daha bu kitabda oxuduğunuz bəzi bölgələrə baxın.Bu xəritədə Şimali Afrika və Orta Şərq bölməsində “Qərbi Asiya” etiketli bölgəni araşdirdiniz . Avropa və Rusiya bölməsində Şimali Asiya və Orta Asiya müzakirə edildi. Cənub Şərqi Asiya Okeaniya ilə əhatə olunmuşdur.Bu xəritədə göstərildiyi kimi Şərqi Asiya həm ” Dağlıq Asiya” etiketini almaq üçün həm dağ silsiləsindən ,həm də ölkənin fiziki sərhədlərindən istifadə edir.

TƏRCÜMƏÇİ: Xəyalə Hüseynli
HƏMÇİNİN BAX: Karib hövzəsi
HƏMÇİNİN BAX: Tehsilim.org/ispaniyada-tehsil/