Tolstoydan ilk kitabım…

Kitabı oxumaq üçün nə az nə çox 1 saatdan az vaxtım getdi, lakin kitabda təsadüf etdiyim fikirlər, duyduğum hislər bəlkə də ömür boyu mənimlə qalacaq…

  İnsan sevgi, sədaqət, güvən, ona duyurulan dəyər, hissetdirilən qayğı, anlamını belə verə bilmədiyi məhəbbət, yaşadıqca daha da doğmlaşan öz mənliyi, yanı başındakı sakitliyi, ona bəxş edilən həyatı doya -doya , dolu -dolu yaşamağa can atar. Və nəticədə saydığım nemətlərlə yaşamış, ömür sürmüş, həyat eşqini parçalara ayırıb ,hamıya pay vermiş olar.

Qeyd kimi bildirmək istədim…

Kitab dövrün tələbinə uyğun olaraq yazılıb.

Fikrimcə son orta əsr Qərbi Avropalı bir ailə təsvir edilib. Kitabda təsadüf edilən obraz, sürətlər fikrimcə orta, hətta nisbətən  məhrumiyyətlərlə yaşayan, daha doğrusu yaşamağa çalışan  insanlardır.

Ədəbi cəhətdən yanaşsaq üslub normaları qorunub, dialoqlarda gözəl kombinasiyalar var.

 

Tolstoy-“İnsan nə ilə yaşar” kitabından  notlar

Araşdırmaçı-yazar: Türkan Mürsəl